Poradenství v KN

Současný katastr nemovitostí je veden několika způsoby v závislosti na mapových podkladech. Tak vedle moderní digitální katastrální mapy jsou používány analogové mapové podklady vedené na nesrážlivých foliích. Analogové mapy využívají mapových podkladů z mapování převážně prováděných od 50. let do začátku let devadesátých minulého století a u větší části území České republiky podklady mající původ v mapování pro stabilní katastr z první poloviny 19. století. Proto v těchto územích jsou vedle parcel katastru nemovitostí vedeny i dřívější parcely pozemkového katastru tzv. parcely vedené ve zjednodušené evidenci. K tomu ještě jsou vedeny parcely z přídělových řízení a dřívější evidence nemovitostí.

Pracovníci naší společnosti mají dlouholeté praktické zkušenosti s vedením evidence katastru a vyhotovováním geometrických plánů a jsou připraveni vám pomoci se orientovat v situacích vyplývajících ze složitého vedení katastru nemovitostí.

Vytyčování vlastnických hranic

Geometrické plány

 

 

 

 

 

pertica_foot.png