Zaměřování staveb

V katastru nemovitostí se evidují tyto stavby:

  • budovy  tj. stavby pevně spojené se zemí mající stěny a střešní konstrukci
  • vodní díla - jezy, přehrady, rybníky, ochranné hráze, vodní elektrárny, odkalovací nádrže

Pro záznam těchto staveb do katastru nemovitostí je nutné vyhotovit geometrický plán Geometrické plány

 

 

pertica_foot.png