Vytyčování vlastnických hranic

Vytyčování vlastnických hranic jsou zeměměřické práce při nichž jsou lomové body vlastnické hranice evidované v katastru nemovitostí vyznačeny v terénu a předepsaným způsobem stabilizovány.

Přesnost určení polohy vytyčovaných bodů vlastnické hranice vychází z použitých podkladů, tj. katastrálních map a originálů záznamů měřických prací. Tato přesnost se pohybuje od 0,39m ( u novějších mapových podkladů) do 2,96m ( u bodů vytyčovaných podle dřívějších pozemkových evidencí) Z tohoto důvodu je vhodné záměr vytyčení bodů vlastnické hranice předem konsultovat s našimi pracovníky. Poradenství v KN

K zápisu (zákresu do katastrální mapy) vytyčených bodů vlastnické hranice do katastru nemovitostí je nutné vyhotovit geometrický plán. Tento geometrický plán může být součástí "Souhlasného prohlášení" vlastníků sousedních nemovitostí, na základě něhož lze zpřesnit polohu vytyčených bodů vlastnické hranice určených s nižší přesností. Vyhotovení tohoto "Souhlasného prohlášení" naše firma též v rámci vytyčovacích prací nabízí a především u vytyčení na podkladě dřívějších pozemkových evidencí (přesnost do 2,96m) vlastníkům sousedních nemovitostí doporučuje.Geometrické plány

 

 

 

 

pertica_foot.png