Geometrické plány.

geometrický plán tvoří součást listiny, kterou se upravují práva k části pozemku zapisovaná v katastru nemovitostí

Geometrický plán se vyhotovuje např. pro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pertica_foot.png